Adatkezelési Tájékoztató

A Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.netpincer.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) és a blog.netpincer.hu illetve a kedvesinyenc.hu domain nevek alatt elérhető blog (a továbbiakban: „Blog”) üzemeltetője, valamint a Weboldalon keresztül szervezett „Játssz és nyerj” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó, illetve a Blog és a Bloghoz kapcsolódó szolgáltatások, a Játék keretében, valamint az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés (a továbbiakban: „Telefonbeszélgetés”) rögzítése során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra és a Blogra látogató, a Játékra regisztráló, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal, illetve a Blog használata, a Játékra történő regisztráció, valamint a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

A Felhasználók a Weboldalon, a Blogon, valamint a Telefonbeszélgetés során kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal és a Blog szolgáltatásainak igénybevétele, a Játékra történő regisztráció, valamint a Telefonbeszélgetés során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A Weboldal és a Blog használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra és a Blogra látogatással, azok használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).
I. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése
1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt, a Blogot, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Postázási cím: 1243 Budapest, Pf. 655
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668748 Fővárosi Cégbíróság
E-mail: info@netpincer.hu
Telefon: +36 1 31780002.) A kezelt adatok köre

A Weboldal használata során

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban: „Regisztráció”). A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • telefonszám*
 • Hírlevél küldéshez történő hozzájárulás


A fenti adatokon kívül a Felhasználó a regisztráció során megadhatja a SuperShop kártyájával kapcsolatos alábbi adatokat is annak érdekében, hogy SuperShop pontfolyószámlán lévő pontokat a megrendelés értékének kiegyenlítése érdekében beváltása, illetve a megrendelt Áruk értéke után SuperShop pontokat gyűjtsön:

 • SuperShop kártya száma,
 • a SuperShop adatbázisban szereplő név,
 • születési idő.


(a továbbiakban: SuperShop adatok)

A Felhasználó a SuperShop adatokat a regisztrációt követően is bármikor megadhatja a Saját Profiljában.

A megrendelés során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására:

 • fizetés módja*
 • megjegyzés


A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés:
 • bankkártya száma;
 • bankkártyára írt név;
 • lejárat dátuma;
 • CVC szám.


Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás).

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő fizetés esetén, illetve a bankkártya adatok elmentése semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611) kezeli. Az OTP Mobil Kft. adatkezelésre vonatkozó szabályzata a következő linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Hírlevél feliratkozás:

A Regisztráció során, illetve a Blog használata során a Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelő Hírlevelére feliratkozni. A Hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
 • e-mail cím*


Játékban történő részvétel során:

A Játékra történő regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
 • e-mail cím*


Játékban való nyertesség esetén a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • magyarországi kézbesítési cím*
 • telefonszám*


A Blog használata során

A Blog értesítésre való feliratkozás felületén a Felhasználónak lehetősége van a megadni nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy az Adatkezelő a Felhasználó számára e-mailben értesítéseket, Hírleveleket küldjön. A Hírlevélre történő feliratkozás során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
 • e-mail cím*


A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Saját profil

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a Felhasználó regisztráció során megadott adatai,
 • SuperShop adatok, amennyiben azokat a regisztráció során vagy azt követően a Felhasználó megadta,
 • a Felhasználó korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatok: melyik Partnertől történt a rendelés, a rendelt Áru megnevezése és értéke,


A saját profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, Hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni. Lehetősége van továbbá Saját profilját és Facebook profilját összekapcsolni és így ezt követően a Weboldalra Facebook profilja segítségével belépni. Amennyiben szeretné megszüntetné a Facebook profillal történő összekapcsolást, azt a Facebook beállításai módosításával teheti meg.

Telefonbeszélgetés rögzítése során

A Telefonbeszélgetés rögzítése során az Adatkezelő rögzíti

 • a Felhasználó hangját,
 • a Telefonbeszélgetés során elhangzott információkat.

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Weboldalon történő regisztráció és a Weboldal használata (megrendelés) során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a megrendelés teljesítése céljából az adatok továbbítása a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Partner étterem (a továbbiakban: „Partner”) részére, valamint kapcsolattartás. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-63007/2013)
 • Facebook összekapcsolás esetén: Az adatkezelés célja a Felhasználó regisztrációjának, illetve későbbi, Facebook profillal történő belépésének biztosítása;
 • A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”). (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93433/2016)
 • A Játékra történő regisztráció során: a Szervező marketing adatbázis építése céljából direkt marketing célú megkeresések küldése (a továbbiakban: „Promóciós hírlevél”) érdekében, továbbá a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli és használja fel a regisztráció során megadott személyes adatokat. Adatkezelő a Játékban való nyertesség esetén a Nyeremények átadása céljából használja fel a nyertes Felhasználó által megadott személyes adatokat (magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121225/2017)
 • A SuperShop adatok megadása: Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján lévő pontokat a megrendelés értékének kiegyenlítése érdekében beváltsa, illetve a megrendelt Áruk értéke után SuperShop pontokat gyűjtsön.


Az adatkezelő a Blogról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról Hírlevél küldése az Felhasználó által megadott e-mail címre.


Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció, a SuperShop adatok megadása esetében, illetve a Hírlevél, Promóciós hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek, valamint Promóciós hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.

Az adatkezelő a Játékban nyertes Felhasználó Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatait – a név és e-mail cím kivételével – a Játék lezárását követően törli. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben a Felhasználó a Játék ideje alatt azt kéri, hogy Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Promóciós hírlevelet, Adatkezelő a Felhasználó Játékban történő regisztrációját, valamint személyes adatait törli, tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Játékban történő részvétel feltétele. Felhasználó bármikor kérheti, hogy Játékban történő regisztrációját, valamint személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Saját profilt, amennyiben Felhasználó a regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be a Saját profiljába, és a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Saját profilját ne töröljék.

Adatkezelő a Telefonbeszélgetés rögzítése során a következő célokra használja fel a személyes adatokat:

 • A Felhasználóktól érkező, a Weboldal és a Blog által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.


Adatkezelő a Telefonbeszélgetésekről készült hangfelvételeket a rögzítés időpontját követő 2 év elteltével törli.


4.) Adattovábbítás

A Weboldalon elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében Adatkezelő a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai közül a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat – Felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – átadja annak a Partnernek, amelytől a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatást meg kívánja rendelni.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során vagy később a Saját profilban megadta SuperShop adatait annak érdekében, hogy a SuperShop pontfolyószámláján lévő pontokat a megrendelés értékének kiegyenlítése érdekében beváltsa, illetve a megrendelt Áruk értéke után SuperShop pontokat gyűjtsön, továbbá a rendelési felületen ehhez kifejezetten hozzájárul, Adatkezelő a SuperShop adatokat a SuperShop Kft. részére továbbítja. annak érdekében, hogy a SuperShop Kft. azokat a SuperShop Program működtetése céljából felhasználja a SuperShop Program Részvételi Feltételeiben meghatározottak szerint. Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Partner, illetve SuperShop Kft. részére történő átadását követően ezen adatok Partner, illetve Supershop Kft. általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Partner, adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein, illetve a SuperShop Kft. esetében a (06-1) 481-6000 telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen kaphat.


5.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A regisztráció, a Facebook összekapcsolás, a SuperShop adatok megadása, a Hírlevélre történő feliratkozás, a Játékban történő regisztráció, illetve a Telefonbeszélgetés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Telefonbeszélgetés megkezdésekor Adatkezelő tájékoztatja a hívás kezdeményezőjét az Adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról (panaszkezelés), arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, valamint arról, hogy amennyiben nem járul hozzá, hogy a Telefonbeszélgetést Adatkezelő rögzítse, lehetősége van postai úton vagy elektronikus levelezés útján benyújtania a panaszát. Tájékoztatja továbbá arról a tényről, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Weboldalon érhető el, valamint arról, hogy hogyan férhet hozzá a hangfelvételhez.

Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá, hogy a Telefonbeszélgetést Adatkezelő rögzítse, lehetősége van postai úton (1243 Budapest, Pf. 655 ) vagy elektronikus levelezés útján (info@netpincer.hu) benyújtania a panaszát.


6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Delivery Hero GmbH (székhely: Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin, Németország)
  Az adatfeldolgozás célja a regisztrációs adatbázis tárolása és a hírlevél-küldéshez kapcsolódó levelezőrendszer biztosítása.
 • Gleam (https://gleam.io/#support-modal) Az adatfeldolgozás célja a Játék technikai hátterének biztosítása.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


7.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@netpincer.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1243 Budapest, Pf. 655, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. A Telefonbeszélgetés rögzítésével együtt járó adatkezelés esetén a Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a Telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Adatkezelő a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton (1243 Budapest, Pf. 655 ) vagy elektronikus levelezés (info@netpincer.hu) útján nyújthatja be. Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton) a hangfelvétel másolatát.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@netpincer.hu e-mail címen vagy a 1243 Budapest, Pf. 655 postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@netpincer.hu e-mail címén vagy postai úton a 1243 Budapest, Pf. 655 postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet vagy Promóciós hírlevelet (a 3. pontban meghatározott eset kivételével). A Felhasználó a Hírlevelek, Promóciós hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@netpincer.hu címen, illetve a 1243 Budapest, Pf. 655 postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a Hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a Hírlevelekre vonatkozó direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
II. A Weboldal és Blog használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k
1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal és a Blog használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon és a Blogon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra, illetve a Blogra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal és a Blog használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra és a Blogra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal, illetve a Blog azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.


2.) Hogyan működik a "Belépve maradok" funkció?

Amennyiben a Felhasználó engedélyezi ezt, akkor az oldal elhagyása után is bejelentkezve marad a "Belépve maradok" funkció aktiválásával. Ebben az esetben a Felhasználó nem lesz tétlenség miatt vagy az oldal elhagyását követően rövidesen kijelentkeztetve, hanem 90 napig bejelentkezve tartja a rendszer, egy esetleges későbbi visszatéréshez, amikor már automatikusan a saját profiljába lesz bejelentkeztetve az oldal betöltését követően. Ez a funkció normál és Facebook fiókos bejelentkezés esetén is működik. Ha Felhasználó ki szeretne jelentkezni, akkor el kell látogatnia az oldalra (amennyiben bezárt azt) és a profiljánál a "Kilépés" gombra kattintani.


3.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt, illetve a Blogot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra és a Blogra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal, valamint a Blog használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal és a Blog funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal és a Blog teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal és a Blog használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.


4.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal, illetve a Blog használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon, valamint a Blogon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal és Blog felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.


5.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal, illetve a Blog tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
III. Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról, valamint a Blogról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról, valamint a Blogról.
IV. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon, illetve Blogon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.
V. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@netpincer.hu e-mail címre, vagy a 1243 Budapest, Pf. 655 postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
VI. Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.


Budapest, 2018. február 14.
Viala Kft.
Adatkezelő